•  REVIZE KOMÍNŮ OSTRAVA
  •  VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ OSTRAVA
  •  FRÉZOVÁNÍ KOMÍNŮ OSTRAVA

Vložkování a obklady komínů

- Vložkování komínových průduchů ochrannou komínovou vložkou je nutno provést v podstatě u všech druhů paliv.
- Vložkování komínů se provádí dle ČSN 734201 a technických podmínek vydaných Společenstvem kominíků.

Materiály

• nerez
• hliník
• plast
• šamot

- pevné i ohebné provedení
- zajištění doprovodných zednických prací
- zprůchodnění komínového průduchu
- dodávka a montáž veškerých komponentů
- dodávka a montáž kouřovodů
- závěrečná revizní zpráva

 REVIZE KOMÍNŮ OSTRAVA  VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ OSTRAVA  REVIZE KOMÍNŮ OSTRAVA