•  REVIZE KOMÍNŮ OSTRAVA
  •  VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ OSTRAVA
  •  FRÉZOVÁNÍ KOMÍNŮ OSTRAVA

Revize a měření emisí

- Naše firma zajišťuje revize komínových průduchů, které jsou využívány pro ovod spalin u spotřebičů do 50 kW. Autorizované měření spalin u spotřebičů do 200 kW.

- Zajišťujeme měření velkých i středních zdrojů.

- Dále provádíme čištění komínů, kouřovodů, kotelen a výpočty účinnosti komínů včetně posuzování projektové dokumentace.